Nyheter

Kategori: I media

Miljøpartiet De Grønne

De små gårdsbarnehagene

Bosetting i distriktene er viktig. Mange ønsker lokale tilbud for å fortsette å bo der.

...

Strandrydding på lørdag

– STRANDRYDDEAKSJONEN: – Møt opp i Paradisbukta lørdag kl. 13 til strandrydding, oppfordrer Kåre Larsen, kasserer i Naturvernforbundet i Steinkjer.

...
Miljøpartiet De Grønne

Kun ett alternativ

• Plan for nytt E6-kryss på Mære

...
Miljøpartiet De Grønne

Sprikende debatt

Verken bilfritt eller skråparkering i sentrum.

ENSOM: Morten Resve (H) var den eneste som stemte for skråparkering i sentrum. Forslaget til Miljøpartiet De G...

Miljøpartiet De Grønne

Klagesak sendes til fylkesmannen

Miljøpartiet De Grønne foreslo å godkjenne klagen, men ble nedstemt.

...

Hode, knær og føtter små

Jeg registrerer et innlegg fra Arild Lyng som har noe hastverk med å påvirke beslutningen om skråparkeringer i Steinkjer sentrum. Fordi en mener næringslivet vil d...

Miljøpartiet De Grønne

For hydrogentog

Mandag forrige uke leste vi om «storoffensiv for jernbane». Den politiske ledelsen i Trøndelag går i front for å presse gjennom den planlagte elektrifiseringen av...

Miljøpartiet De Grønne

Politikerne vil tømme Steinkjer for makt

STEINKJER
Et klart flertall av lokalpolitikerne i Trøndelag vil allerede vrake maktfordelingen mellom Trondheim og Steinkjer, og heller gjøre Trondheim til hov...

Hydrogentog på skinner

Det var svært gledelig å lese om Trønderbanen i torsdagens avis. Regjeringen åpner for en ny vurdering av hvordan strekningen best mulig kan elektrifiseres.

...

Kampen om Figgadalen

De neste 55 årene må kanskje jeg, og 300 andre, nesten daglig oppleve et skjemmende steinbrudd.

...

Stemmes ned i fire av fem saker – gir ikke opp

Steinkjer:
Ingen fremmer flere forslag i kommunestyret og formannskapet enn Miljøpartiet De Grønne Steinkjer, men kun et fåtall av forslagene...

Om miljøgifter og Rismelen aktivitetspark

Miljøpartiet De Grønne arbeider for et Steinkjer hvor innbyggere ikke lenger utsettes for helseskadelige stoffer og naturen ikke lenger forurenses.

...

Ulønnsomt og ødeleggende

Jeg håper kommunestyret ikke vedtar reguleringsplanen for ny E6 nord for Steinkjer denne uka. Samfunnet er beregnet å tape 70 millioner kroner på vegen, samtidig so...

NEI TIL SAMMENSLÅING: Pål Marius Aarlott Ertsås og Johannes Moen fra Miljøpartiet De Grønne er mot kommunesammenslåing, av hensyn til lokaldemokratiet og miljøet.

Fronter nei-siden

STEINKJER: Miljøpartiet De Grønne mener at argumentene mot kommunesammenslåing har druknet i debatten.

...

For mange biler i Kongens gate

Det er ikke urealistisk å gjøre Steinkjer sentrum mer attraktivt. Attraktivitet kan representeres av det som vekker sansene til live, så som lukt, smak, lyd...

Elektrisk transport er bra

I et leserinnlegg i Trønder-Avisa forrige uke hevdes det at forurensning sannsynligvis vil øke når vi går over til elektriske biler, busser og ferjer. Det hevdes a...

Utfordret Sp på jordvern

Kritisk: Johannes Moen i MDG vil ikke ta av dyrket mark for å bygge boliger i Beitstad, selv om kommunestyret hadde bestemt at det var greit i 1984.<...

Miljøpartiet De Grønne

Etterlyser tiltak

SKRINLAGT: Den mye omstridte bankbrua fra Sparebank-bygget til Amfi ble skrinlagt etter massiv kritikk. Etter det ble det vedtatt å bruke 4. mill. kroner på området...

Miljøpartiet De Grønne

Full splid om TV-aksjonen

Vi er helt enig med Steinkjer Arbeiderparti her. Vi er veldig lei oss for av alle saker man kunne valgt å vist maktutøvelse eller sin makt på, så valgte man akkura...

Miljøpartiet De Grønne

Enda mer økologisk mat

Senterpartiet i Steinkjer foreslår i Trønder-Avisa at 15% av kommunens offentlige matinnkjøp skal være økologisk. Det er gledelig, men vi høyner budet. Miljøpar...