Folkevalgte 2015-2019

17. oktober, 2015

Kommunestyret:

Medlem: Johannes Moen, e-post Johannes.Moen@steinkjer.kommune.no

Medlem: Pål Marius Aarlott Ertsås, e-post Pal.Marius.Aarlott.Ertsas@steinkjer.kommune.no

Kommunestyregruppa i MDG Steinkjer, fra venstre Pål Marius Aarlott Ertsås og Johannes Moen.
Kommunestyregruppa i MDG Steinkjer, fra venstre Pål Marius Aarlott Ertsås og Johannes Moen.

 

Varamedlem: Tanja Natascha Røyland, e-post tanjanatascha@gmail.com

Varamedlem: Asle Hegge, e-post aslehegge@hotmail.com

Varamedlem: Arne Gunnar Kvaal, e-post arne.kvaal@ntebb.no

Varamedlem: Johanne Hammervold, e-post johanne.hammervold@asplanviak.no

Varamedlem: Hetty Tvengsberg, e-post hetty.tvengsberg@ntebb.no

 

Formannskapet:

Medlem: Johannes Moen, e-post Johannes.Moen@steinkjer.kommune.no

 

Valgnemnda:

Medlem: Pål Marius Aarlott Ertsås, e-post Pal.Marius.Aarlott.Ertsas@steinkjer.kommune.no

 

Valgstyre:

Medlem: Johannes Moen, e-post Johannes.Moen@steinkjer.kommune.no

 

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne:

Medlem: Lars Helge Haugdal, e-post Lars.Helge.Haugdal@steinkjer.kommune.no tlf 46838175

 

Eiendomskattetakstklagenemda:

Medlem: Hetty Tvengsberg, e-post hetty.tvengsberg@ntebb.no

 

Fjellstyret:

Medlem: Tanja Natascha Røyland, e-post tanjanatascha@gmail.com

 

Klagenemnda:

Medlem: Johannes Moen, e-post Johannes.Moen@steinkjer.kommune.no

 

Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning:

Varamedlem: Tanja Natascha Røyland, e-post tanjanatascha@gmail.com

 

Husnemnda:

Varamedlem: Arne Gunnar Kvaal, e-post arne.kvaal@ntebb.no

 

Administrasjonsutvalget:

Varamedlem: Johannes Moen, e-post Johannes.Moen@steinkjer.kommune.no

 

Steinkjer ungdomsråd:

Varamedlem: Asle Hegge, e-post aslehegge@hotmail.com

 

Lierne nasjonalparksenter IKS, representantskapet:

Varamedlem: Johannes Moen, e-post Johannes.Moen@steinkjer.kommune.no

 

Medlemmer til samhandlings- og utviklingsmøtet:

Varamedlem: Johannes Moen, e-post Johannes.Moen@steinkjer.kommune.no