For hydrogentog

Fotocredit: Trønder-Avisa

Mandag forrige uke leste vi om «storoffensiv for jernbane». Den politiske ledelsen i Trøndelag går i front for å presse gjennom den planlagte elektrifiseringen av Trønderbanen.

27. januar, 2017

Trønder-Avisa,
Fredag 27. januar 2017.

 

Onsdag leste vi om de virkelige kostnadene av ny E6 mellom Steinkjer og Trondheim, en utbygging sterkt støttet av sentrale politikere og leder i Trønder-Avisa.

Samfunnsøkonomiske analyser viser allerede at veiutbyggingen er et tapsprosjekt. Ulempene overgår fordelene, kostnadene overgår besparelsene, matjord og natur ødelegges. Det vil koste 300 kr hver vei mellom Steinkjer og Trondheim, og minst det dobbelte hvis vi regner med andelen som dekkes av folket gjennom den statlige finansieringen av veien. Virkelig pris tur/retur Trondheim/Steinkjer blir mer enn 1200 kr. I tillegg kommer verditap på bilen, drivstoffkostnader, parkering m.m.

Er det virkelig verdt prisen, og er det tatt tilstrekkelig hensyn til revolusjonen innen autonome kjøretøy? Selvkjørende biler og busser er allerede under testing både på norske og svenske veier. Fylkesordfører i Sør-Trøndelag hadde nylig en flott presentasjon om temaet. Om få år vil en miljøvennlig, stillegående, trygg, komfortabel, førerløs bil ta deg fra trappa der du bor i Ogndalen til møtet du skal på i Trondheim. Dør til dør. Da trenger vi ikke flere felter på veien. Da trenger vi ikke engang parkeringsplasser. Da gjør det ikke noe at turen tar 20 minutter lenger. For du kan sove, lese ei bok eller nyte landskapet, kanskje for en tidel av kostnaden med å bruke vanlig bil langs planlagt ny E6, om den skulle bygges ut.

Hvorfor satses det stort på vei, når det i tillegg skal satses på jernbane? Det er gledelig å lese at bare ⅔ av politikere nå mener at Trønderbanen bør elektrifiseres med kontaktledning. Kunnskapen spres, vinden snur. Målet for alle er fortsatt kortere reisetid og nullutslipp. Det får vi også ved å elektrifisere gjennom hydrogen, samtidig som prosjektet kan realiseres raskere, flere milliarder kroner billigere, uten inngrep i natur og landskap og med en teknologi som kan brukes videre på Nordlandsbanen. I tillegg vil prosjektet bidra til raskere elektrifisering av andre fossildrevne togstrekninger både i Norge og resten av verden.

Hvorfor skal det presses gjennom kontaktledning, når det er så mye dyrere enn hydrogentog? Er det fordi hele Norges befolkning betaler regninga, og ikke bare trønderne selv? Hydrogentog ruller allerede i Tyskland. Passasjerdrift starter innen utgangen av året. 60 hydrogentog skal leveres innen 2020, tidligere enn hva som kan forventes av elektriske tog med kontaktledning på Trønderbanen. Fremtiden er her allerede.

På Trøndelagsmøtet tidligere i januar samlet fylkenes ledere seg og snakket varmt om å tørre, om å tenke stort, om å bli best i verden. Norge er i front med elektriske ferger og hurtigbåter. Det utvikles og testes teknologi som hele verden kan ta i bruk. Vi må tenke nytt også når det gjelder tog og vei. Vi kan ikke alltid vente på at Tyskland og andre skal gjøre grovarbeidet og levere gjennomtestet teknologi. La oss delta i pilotarbeidet med hydrogentog. Hvis Trøndelags politikere satser på prosjekter som også er til det beste for det norske samfunnet, for verden, ser jeg ingen grunn til at Stortinget skal sette Trønderbanen og andre prosjekter bakerst i køen, slik noen frykter.

Johannes Moen, Miljøpartiet De Grønne Steinkjer