Fronter nei-siden

NEI TIL SAMMENSLÅING: Pål Marius Aarlott Ertsås og Johannes Moen fra Miljøpartiet De Grønne er mot kommunesammenslåing, av hensyn til lokaldemokratiet og miljøet.
Fotocredit: Steinkjer-Avisa, Tore Vikan

STEINKJER: Miljøpartiet De Grønne mener at argumentene mot kommunesammenslåing har druknet i debatten.

20. mai, 2016

Steinkjer-Avisa,
Fredag 20. mai 2016.

 

Når Steinkjers innbyggere går til stemmeurnene i mandagens folkeavstemning, er oppfordringen fra flertallet i kommunestyret klar: stem ja! Men ikke alle politikerne i kommunestyret er positive til en sammenslåing med Verran og Snåsa. Johannes Moen og Pål Marius Aarlott Ertsås fra Miljøpartiet De Grønne (MDG) er glad for at det blir folkeavstemning, men de representerer mindretallet som er mot sammenslåing.

Demokrati og miljø
– Hva er MDGs hovedargumenter mot en sammenslåing?
– Vi er for det første bekymret for lokaldemokratiet, og tror at en sammenslåing vil gi økt sentralisering inn mot Steinkjer. Kanskje ikke med det samme, men i hvert fall på sikt. Samtidig vil det for mange bli større avstand til de som skal ta avgjørelser, og det blir færre folkevalgte per innbygger – spesielt i Verran og Snåsa, sier Moen.
Den andre bekymringen handler om klima og miljø.
– Hvis flere kommunale arbeidsplasser flyttes til Steinkjer, vil det bety mer pendling og utslipp, og trolig mer veibygging, sier MDG-representantene.

Ingen garantier
Moen og Ertsås er heller ikke så overbevist om at stordriftsfordelene er så store som antatt.
– Vi har ingen garanti for at effektiviseringen blir som kalkulert. Kalkyler har bommet før, sier Ertsås.
– Så mener jeg også at man av prinsipp ikke bør la seg friste av «lokkepenger» fra staten og gå for en sammenslåing man egentlig ikke mener er riktig, legger Moen til. Han mener heller ikke argumentet om å være rause mot kommuner som vil slå seg sammen med oss holder:
– Hvis vi mener at konsekvensene ved sammenslåing er mer negative enn positive, har vi et ansvar for å stemme nei, uansett om vi er den kommunen som kommer best ut av en sammenslåing eller ikke.

Vil respektere resultatet
MDG-representantene kommer altså til å stemme nei i folkeavstemningen, men hvis flertallet i befolkningen sier ja, vil de respektere det og stemme ja til sammenslåing når kommunestyret gjør det endelige vedtaket i juni.