Sprikende debatt

Fotocredit: Steinkjer-Avisa, Øyvind Bones.

Verken bilfritt eller skråparkering i sentrum.

ENSOM: Morten Resve (H) var den eneste som stemte for skråparkering i sentrum. Forslaget til Miljøpartiet De Grønnes Tanja Natascha Røyland (t.h.) om et bilfritt Kongensgata fikk også en enslig stemme.

12. mars, 2017

Steinkjer-Avisa,
Fredag 10. mars 2017.

 

Ytterpunktene i debatten om parkering i sentrum strakte seg fra skråparkering til bilfritt sentrum. Ingen av forslagene fikk gjennomslag.

Etter en heftig debatt og flere høringsuttalelser kjempet Morten Resve (H) innbitt for å få med seg flertallet i hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning til å innføre skråparkering i sentrum.

– Skråparkering vil gi flere plasser og gjøre det enklere og mer trafikksikkert å parkere i sentrum. Vi må sikre at næringslivet får den behandlinga de fortjener, sa Resve (H). – Vi er opptatt av et attraktivt byrom og mener at innføring av skråparkering blir helt feil. Det vil kun ta hensyn til de kjørende på bekostning av mjuke trafikanter – og begrense bruken av fortauene, sa Lillian Hatling (Sp).

Bilfritt
Etter debatten for eller imot skråparkering kastet Miljøpartiet De Grønne seg inn i debatten med et forslag om bilfritt Kongensgate. – Folk må tåle å gå noen meter og det er ikke så stor iver for skråparkering i sentrum. Vi i MDG ønsker et grønnere sentrum og foreslår et prøveprosjekt med bilfritt Kongensgata fra mai til august, sa Tanja Natascha Røyland (MDG), som også foreslo enveiskjøring i Kongensgate som et alternativ til gågate. Det ble derimot svært dårlig mottatt rundt bordet.

Totalt useriøst
– Det er totalt useriøst. Jeg er glad i friske forslag fra småpartier, men dette blir i overkant friskt. Vi vet ikke konsekvensene av å stenge Kongensgata for biltrafikk, så her må jeg forsvare næringslivets interesser. Det eneste fornuftige forslaget er rådmannens innstilling, sa Per Kristian Dotterud (SV). Etter at både skråparkering og bilfritt sentrum var utdebattert og nedstemt, endte tirsdagens debatt med flertall til en rekke mindre og kortsiktige tiltak. Det skal opparbeides åtte nye parkeringsplasser i sentrum, deriblant fire plasser i Torggata, innenfor årets driftsbudsjett. Det innføres tretimers korttidsparkering i Rismelen. De tre HC-plassene i Elvegata utenfor Chez Mathilde skal spres utover i sentrum, og parkeringsplassene i dagens langsgående parkeringslommer i Kongensgata skal merkes opp. Lillian Hatling (Sp) fikk også støtte for et tilleggsforslag om at eventuelle andre, og større grep, blir en del av arbeidet med ny kommunedelplan for veg, gatelys og trafikksikkerhet.