Politikerne vil tømme Steinkjer for makt

Fotocredit: Trønder-Avisa - Sivert Rossing, Berit Buran Juul, Johan Arnt Nesgård (foto).

STEINKJER
Et klart flertall av lokalpolitikerne i Trøndelag vil allerede vrake maktfordelingen mellom Trondheim og Steinkjer, og heller gjøre Trondheim til hovedstaden.

12. januar, 2017

Trønder-Avisa,
Torsdag 12. januar 2017.

 

Det nye Trøndelag bygges nå sammen, og i høst styres regionen av et felles trøndersk fylkesting.

Rådmannen skal sitte i Steinkjer, mens den politiske ledelsen skal sitte i Trondheim.
Men ordningen bør allerede vrakes, mener store deler av det politiske Trøndelag.
Trønder-Avisa har kontaktet alle lokalpolitikerne i de 48 trønderske kommunene med en spørreundersøkelse om flere politiske spørsmål. Den viser et klart flertall for å samle den politiske makta ett sted – i Trondheim.

Balansert utvikling
Ikke overraskende vil nesten ingen i Sør-Trøndelag ha Steinkjer som trønderhovedstad. I dagens Nord-Trøndelag vil et knapt flertall styres fra Steinkjer.
Påtroppende fylkesrådmann Odd Inge Mjøen leder nå arbeidet med å lage den nye fylkeskommunen. Et av hovedprinsippene som ligger til grunn er en balansert utvikling mellom Steinkjer og Trondheim, nord og sør og mellom by og land. Mjøen er ikke overrasket over skepsisen maktdelingen møter.
– Dette er en konstellasjon jeg tror noen stiller spørsmål ved, og mener er vanskelig å gjennomføre. Det tror ikke jeg. Men det medfører at vi må være oppmerksomme på forholdet, så vi ikke undergraver det politiske vedtaket, sier han.
– Jeg registrerer at Trondheim kommune er tydelige på at de ser denne delingen som en svekkelse av Trondheims styrke nasjonalt. Det har også en del i næringslivet påpekt. Men dette er et valg politikerne har gjort, sier Mjøen.
Rådmannen sier han ikke bruker energi på å spekulere i om ordningen kan bli vraket.
– Ethvert politisk vedtak gjelder til et nytt er fattet, sier han.

Varsellamper
Fire lokalpolitikere speider utover et vinterkledd Steinkjer. Om ett år skal byen bli det administrative hovedsetet i et samlet Trøndelag. Men undersøkelsen Trønder-Avisa har gjennomført, får varsellampene til å blinke hos lokalpolitikerne.
– Marerittet til nei-siden og Nord-Trøndelag kan bli virkelighet. Ingen i Nord-Trøndelag ønsket en fullstendig sentralisering til Trondheim, men resultatet av undersøkelsen sier at flertallet ønsker makta samlet, og at flertallet ønsker at det skal skje i Trondheim, sier Johannes Moen ( MDG).
Han tilhørte nei-siden da ja-siden vant slaget om Trøndelag i nord.
– Dersom Steinkjer risikerer å miste arbeidsplasser i denne prosessen, så synes vi må revurdere samlingen av Trøndelag, og heller jobbe for å bli et eget fylke igjen, sier han.
Også varaordfører Ida Bruheim Derås (H) er redd makta gradvis vil forflytte seg sørover. I undersøkelsen stemte hun for en samling av ledelsen, men da med Steinkjer som hovedsete.
– Den nye regionen skal styres gjennom formannskapsmodellen, og da bør den politiske og administrative ledelsen være tett på hverandre. Det er mye som kan løses ved hjelp av telefon og videokonferanser, men jeg mener det hadde vært en styrke om ledelsen var samlet i Steinkjer, mens delfunksjoner som tar seg av storbypolitikk hadde blitt plassert i Trondheim, sier hun.
De fire lokalpolitikerne fra Steinkjer er skjønt enige om at deres by er mer representativ for fylket som helhet.
– Det en mellomstor by som kan sette seg godt inn i situasjonen til både by og distrikt. Det er en fordel med ansatte som kjenner distriktene og bor i småbyer, fordi bakgrunn og bosted farger måten du tenker og jobber på, mener Moen.
– Tror dere den administrative ledelsen for Trøndelag har kontorsted i Steinkjer om ti år?
– Ja, jeg må ha stor tro på det. Vi skal brette opp ermene og sørge for at Steinkjer blir et sterkt administrasjonssenter, sier Stig Frode Mære (Ap).
– Jeg tror ikke de tør å røre noe om fem år, men om ti år så tipper jeg at diskusjonen kan begynne å dukke opp. Men jeg håper at politikerne fortsatt er så fornuftig at de ser fordelene med å bevare et todelt system, sier Mia Therese Silkoset (Frp).

Motvirker
Ledelsen i den nye fylkeskommunen mener todelingen må få virke før folk ser resultater.
– Trondheim er den store byen og motoren. Derfor er det viktig at vi har en beslutning som viser at Steinkjer skal være administrasjonssenter. Det vil motvirke sentraliseringen vi ser inn mot de aller største byene. Vi må jobbe aktivt for å bygge opp Steinkjer som administrasjonsby. Det vil være kjempeviktig, sier Anne Marit Mevassvik, som leder Fellesnemnda – det foreløpige fylkestinget.
Nestleder og sørtrøndersk fylkesordfører Tore 0. Sandvik (Ap) mener det lover bra for Trøndelag at et så klart flertall sier det var riktig å slå sammen fylkene.
– Vi måtte få til en balansert utvikling, og da var det riktig at Steinkjer ble administrasjonssenter. Men regionhovedstaden Trondheim kunne ikke bli tømt for regional makt, og da ble det en delt løsning, sier Sandvik.
I likhet med Mevassvik viser han til at skepsisen med den todelte løsningen stemmer overens med høringssvarene fylkeskommunene fikk inn før vedtaket om sammenslåing ble fattet.
– Det blir vanskelig å få bevegelse på det svaret før folk har fått en opplevelse av hvordan det vil fungere, tror Sandvik.