Stemmes ned i fire av fem saker – gir ikke opp

Fotocredit: Bjørn Erik Øvrelid, Trønder-Avisa.

Steinkjer:
Ingen fremmer flere forslag i kommunestyret og formannskapet enn Miljøpartiet De Grønne Steinkjer, men kun et fåtall av forslagene får medhold.

30. september, 2016

Trønder-Avisa,
Mandag 26. september 2016.

 

Johannes Moen i Miljøpartiet De Grønne sier han har forståelse for hvorfor mange av forslagene avvises eller stemmes ned, men sier han ikke blir demotivert av at den grunn.
– Det at vi får gjennom noen av våre forslag motiverer. Jeg velger heller å se sånn på det. Jeg prøver å være positiv, sier han.
Forslagene fra partiet strekker seg fra helt detaljerte materialvalg i nye bygg, til mer svevende og overordnede målsettinger om nullutslipp og vakker natur. Ofte bemerker de andre politikerne at Miljøpartiet skal ha honnør for å tenke utenfor boksen, men av og til får de nok. Da blir debatten ofte lagt død med at «forslaget ikke hører hjemme».

Nye i politikken.
Både Moen og hans partifelle er ny i kommunestyret i Steinkjer, og han erkjenner at han har mye å lære om hvordan lokalpolitikken fungerer. Ofte blir forslagene hans nedstemt fordi de øvrige politikerne sier forslagene ikke passer inn i saken eller planen som skal vedtas.
– Mange ganger har de delvis rett. Jeg skjønner jo argumentene, men er ikke nødvendigvis enig. Samtidig må det sies at også de andre partiene kommer med forslag som er detaljerte. Jeg tror ofte forslagene våre blir avvist fordi de andre mangler kunnskap om miljø, men det må jo være rom for å bidra med sin kompetanse, sier han.

Mest opptatt av miljø.
I stedet for å ta debatten for eller mot miljøforslagene, kjemper mange av partiene en liten kamp om å være minst mulig uenig med Miljøpartiet. «Vi er også opptatt av miljø» er en gjenganger som Moen ofte får høre i debattene.
– Likevel blir dere nedstemt?
Moen humrer litt, og sier at de prøver å bli bedre på å samarbeide med de andre partiene i forkant av møtene.
– Jeg vil gjerne samarbeide mer med SV. Det er et parti som står oss ganske nært når det gjelder fredspolitikk, fordelingspolitikk og miljø. Likevel møter vi de samme argumentene mot mange av forslagene våre fra dem, sier han.
De aller fleste forslagene som fremmes fra Miljøpartiet handler om miljø. Moen sier dette ikke er fordi de ikke er opptatt av andre politiske områder, men sier de er et lite parti, og må velge sine kamper.
– Vi er ikke større enn at vi må prioritere hva vi skal bruke tid på, da blir det gjerne hjertesaken vår, som er miljø, sier han.
– Hvor opptatt er du av miljø?
– Jeg er veldig opptatt av miljø, for det er altomfattende. Selv om vi ikke får medhold i alle forslagene våre, så lykkes vi uansett med å gjøre de andre politikerne mer oppmerksomme på miljøhensyn, sier han.

Fikk medhold – ble nedstemt.
Sist kommunestyre fremmet partiet en rekke forslag. Som vanlig ble de fleste nedstemt, selv om bortimot samtlige politikere fra de øvrige partiene uttrykte at de var enige i innholdet.
Da kommunestyret skulle behandle plan for legetjenestene i kommunen, hadde Johannes Moen allerede fått flertall for ett forslag i formannskapet, og forslaget hans ble dermed en del av innstillingen da kommunestyret behandlet saken.
Forslaget var ganske enkelt å legge til en setning i planverket, som sier at forebyggende arbeid skal være en prioritert oppgave, og at arbeidet skal inkludere tiltak og aktiviteter som fremmer sunnhet og glede, og som kan gjøre livet meningsfylt for alle.
Lars Eric Sæther (Sp) gikk på talerstolen og sa følgende:
– Det er ikke fordi forslaget kommer fra representanten Moen, men det hører ikke hjemme her. Dette er godt ivaretatt i formålsparagrafen, sier han.
Det endte med at Senterpartiet fremmet den opprinnelige innstillingen, uten Moens tillegg, og fikk flertall.
– Det er jo litt frustrerende, jeg skal innrømme det. Jeg prøver å være en «glasset er halvfullt-person», men det er frustrerende når jeg føler at jeg ikke blir forstått, eller at jeg blir bevisst misforstått, sier en lattermild Moen.
Han har selv brukt litt tid på gå over mange av forslagene som partiet har fremmet. Mange har som sagt blitt avslått, men noen viktige miljøkamper har de vunnet. Selv om det var Miljøpartiet som tok initiativ til at kommunen skulle ta i bruk flere elbiler, er ikke Moen fornøyd.
– Det skulle vært enda flere. Kommunen kunne spart en del penger på det og, sier han.

Lærer stadig.
Et annet argument Moen ofte møter er at de ikke aner konsekvensene av å vedta Miljøpartiets forslag. Derfor har Moen begynt å foreslå at rådmannen skal «vurdere miljøvennlige alternativer», eller «utrede miljøvennlige alternativer».
– Det er jo ikke slikt at forslagene fra de andre partiene er ferdig utredet i alle sakene heller, men jeg forstår at det kan være vanskelig å ta stilling til enkelte spørsmål over bordet. Derfor har vi lagt oss på en litt annen linje, sier han.

Her er noen av forslagene Moen og MDG har fremmet:

 • Formannskapet 13.01.2016 – Fylkessammenslåing: Det bør utarbeides en grundigere analyse av konsekvensene for miljø og klima ved sammenslåing. Resultatet av analysen skal hensyntas i fylkestingets avgjørelse. Nedstemt.
 • Formannskapet 15.09.2016 – Prosjektanvisning for barnehagebygg: Forslag: Legge til følgende i kapittel 5.5 Lekeareal: Umalt eller linoljebehandlet tre og metall skal benyttes fremfor plast og maling på lekeapparater. Hvis gummimatter benyttes skal de inneholde kun materialer som er dokumentert helse-og miljøvennlig. Flis er ellers å foretrekke som fallunderlag. Nedstemt.
 • Formannskapet 15.09.2016 – Klima- og miljøplan: Tilleggsforslag fra MDG og Sp: Hvordan kommunen kan kartlegge og redusere bruken av miljøgifter. Vedtatt.

  Tilleggsforslag fra MDG:
  1. Hvordan kommunen kan kartlegge og redusere tap av verdifull natur og biologisk mangfold, inkludert matjord, beitemark, gammelskog og sentrumsnær natur. Vedtatt.
  2. Det skal fastsettes årstall for når kommuneadministrasjonen og kommunen som helhet skal være klimanøytrale. Muligheten for å bli landets første klimanøytrale kommune skal vurderes. Nedstemt.
  3. Hvordan Steinkjer kommune i samarbeid med landbrukssektoren og de lokale kunnskapsmiljøene snarest mulig kan bidra til demonstrasjonsprosjekter med klimanøytrale gårder. Nedstemt.
  4. Hvordan Steinkjer kommune i samarbeid med fylkeskommunen og lokalt næringsliv snarest mulig kan bidra til nullutslipp i kollektivtrafikken i kommunen. Nedstemt.
  5. Hvordan Steinkjer kommune snarest mulig kan bidra til utbygging av infrastruktur tilstrekkelig for klimanøytral transport i hele kommunen. Nedstemt.
  6. Hvordan deponigassen på Tranemarka best mulig kan utnyttes. Nedstemt.

 • Formannskapet 22.09.2016 – Disponering av samferdselsmidler i forbindelse med kommunesammenslåing Steinkjer-Verran: Miljøpartiet foreslår å ikke bruke pengene på fylkesveg 17, slik som de andre partiene – og vil heller bruke pengene på å utrede muligheten for en nullutslipps hurtigbåt mellom Malm og Steinkjer. Nedstemt.

 


Bjørn Erik Øvrelid
bjorn.ovrelid@t-a.no / Tlf. 93 22 36 96

img_2517