Elektrisk transport er bra

Fotocredit: NTB scanpix / Trønder-Avisa

I et leserinnlegg i Trønder-Avisa forrige uke hevdes det at forurensning sannsynligvis vil øke når vi går over til elektriske biler, busser og ferjer. Det hevdes at politikerne ikke ser denne sammenhengen, og at verden bedras.

30. mars, 2016

Trønder-Avisa,
Onsdag 30. mars 2016.

 

Det er riktig at elbiler også bidrar til klimagassutslipp, spesielt om de får strømmen sin fra fossil energi. Men vi må ikke glemme at de også sparer verden for utslipp gjennom drivstoffet de ikke forbrenner.

Når man sammenligner utslipp fra hele livsløpet til en elbil med utslipp fra hele livsløpet til en sammenlignbar fossilbil, kommer elbiler betydelig bedre ut. I en slik livsløpsanalyse tar man med utslipp under produksjon, drift og gjenvinning av bilen. En amerikansk rapport publisert i 2015 viser at elbilen gjennom livet vil slippe ut omtrent halvparten så mye klimagasser som en fossilbil, hvis strømmen i hovedsak kommer fra fossil energi. Regnestykket vil da naturlig nok se enda mye bedre ut for land med en renere strømproduksjon, som Norge.

Økte utslipp i forbindelse med produksjon av batterier er inkludert i resultatene til rapporten. For de nysgjerrige sparer man inn disse utslippene på mellom 6 og 18 måneders kjøring med elbilen, avhengig av størrelsen på batteriene. Igjen forutsetter tallene at strømmen, både til produksjon av batteriene og til drift av elbilene, i hovedsak kommer fra fossil energi. I tillegg må det nevnes at batteriene kan gjenbrukes når elbilen vrakes. Allerede i dag brukes brukte batterier fra elbiler til lagring av fornybar energi.

Det har nå kommet mange ulike elbiler på markedet, som tilfredsstiller de fleste ønsker om plass, komfort og sikkerhet. Jeg er meget fornøyd med min egen elbil. Til tross for 2-3000kr i økte strømutgifter per år, regner jeg med å ha spart inn kostnaden for bilen på mindre enn ti år, bare gjennom reduserte drivstoffkostnader. Om få år er også biler som kan levere strøm tilbake til strømnettet tilgjengelig. De vil med tiden kunne bidra til all den lagringskapasiteten verden vil trenge for å nå 100 prosent fornybar energiproduksjon. De vil også kunne bidra til at deler av strømnettet blir overflødig, spesielt på bygdene.

Ifølge forslag til ny nasjonal transportplan skal alle nye privatbiler, bybusser og lette varebiler etter 2025 gå på strøm eller hydrogen. Det er ambisiøst, men nødvendig, for å begrense den globale oppvarmingen. For å nå målet er subsidiering av elbiler fortsatt viktig. Subsidieringen så langt har vært vellykket. Den har bidratt til utviklingen av teknologien for elbiler, og den har ført til at lille Norge er blant landene i verden med høyest antall elbiler. Som eksempel har på samme måte Tysklands subsidiering av solenergi vært svært viktig for utviklingen og utbyggingen av solenergi.

Transport er en av de største kildene til forurensing, både når det gjelder klimagassutslipp, partikkelutslipp og støy. Elbiler reduserer forurensing betydelig, også med dagens europeiske strømproduksjon. Overgang til elektrisk transport og fornybar strømproduksjon må derfor skje samtidig, og snarest mulig. For de fleste vil anskaffelse av elbil være det enkleste og mest betydningsfulle tiltaket de kan gjøre for miljø og klima.

Johannes Moen, MDG Steinkjer.