Kun ett alternativ

Fotocredit: Steinkjer-Avisa, Øyvind Bones.

• Plan for nytt E6-kryss på Mære

12. mars, 2017

Steinkjer-Avisa,
Fredag 10. mars 2017.

 

Kun ett av de fem forslagene til nytt kryss skal vurderes videre i forbindelse med elektrifiseringa av Trønderbanen og ny E6-trase.

Arbeidsgruppa som har vurdert de fem alternativene anbefaler av to alternativer utredes videre, alternativ 2c og 1b.

Alternativ 2c inneholder en løsning med toplanskryss og mulighet for firefelts motorveg på E6 – Dette er en viktig milepæl. Alternativ 2c, med mulighet for utbygging i flere etapper, høres fornuftig ut. Det er gjennomført et folkemøte på Mære med god oppmøte, og det er klart at denne saken engasjerer. Dette er framtidsrettet å ta det store grepet nå, noe som innebærer at tre eiendommer innløses, sa Anne Caroline Haugan (Sp) da formannskapet behandlet saken torsdag. Fremtiden til Tufbakken barnehage er også et tema i saken. – Det er politisk vilje til å få flyttet Tufbakken barnehage til nye moderne lokaler i nærhet til skolen. Når det gjelder valg av kryssløsning har rådmannen funnet den optimale løsninga, og jeg ser fram til at vi gjort noe med trafikksikkerheten på Mære, sa Stein Erik Aalberg (Ap). Eneste motstand mot planene kom fra Johannes Moen ( MDG), som fortsatt kjemper for hydrogentog på Trønderbanen. Det ble derimot svært dårlig mottatt av ordfører Bjørn Arild Gram (Sp).

– Endelig får vi gjort noe med Mære-krysset. I forrige uke fikk vi bekreftet midlene i Nasjonalt transportplan og nå må vi velger den mest framtidsretta løsninga. Når det gjelder forslaget fra MDG, så er jeg overrasket over at det fremmes igjen. Planlegginga av det største miljøtiltaket i regionen er godt i gang, og forslaget fra MDG innebærer en utsettelse av søken – og dermed flere år med dieseltog, sa Gram, før forslaget fra MDG ble nedstemt.