Etterlyser tiltak

Fotocredit: Trønder-Avisa

SKRINLAGT: Den mye omstridte bankbrua fra Sparebank-bygget til Amfi ble skrinlagt etter massiv kritikk. Etter det ble det vedtatt å bruke 4. mill. kroner på området, men ingenting har skjedd på tre år.

  • Ventet i tre år

AKTIV: Johannes Moen i Miljøpartiet De Grønne Steinkjer etterspør fortgang i forskjønning av området mellom stasjonen og kjøpesenteret.

30. oktober, 2015

Trønder-Avisa,
Torsdag 05. november 2015.

 

STEINKJER: I 2013 vedtok politikerne å bruke 4. mill. kroner på forskjønning av området mellom stasjonen og Amfi, etter at planene om ei gangbru ble skrinlagt. Nå ønsker Miljøpartiet De Grønne Steinkjer fortgang i saken. 

 

Etter massiv motstand og kritikk fra flere hold, vedtok politikerne å skrinlegge planene om ei gangbru fra det nye bankbygget til kjøpesenteret på Sørsileiret.

Som plaster på såret ble det vedtatt å bruke 4 mill. kroner på forskjønning av undergangen og området mellom stasjonen og kjøpesenteret. Det ble avtalt som et spleiselag mellom Steinkjer kommune og Amfi.

I den siste budsjettrevideringen for investeringer var derimot pengene strøket ut av budsjettet av rådmannen. Det fikk Miljøpartiet De Grønne Steinkjer til å reagere da formannskapet behandlet saken torsdag.

– Det er tre år siden det ble vedtatt. Vi lurer på om planene er kansellert uten at vi er informert, eller om det har skjedd noe, spurte Johannes Moen.

Rådmann Torunn Austheim poengterte at prosjektet kun er utsatt i investeringsbudsjettet.

– I samarbeid med Amfi er det utarbeidet ulike tiltak for området, men saken har ikke kommet lenger, sier plansjef Svein Åge Trøbakk.

Etter den presiseringen kom MDG med et tilleggsforslag, der de ber om at det gjennomføres et forprosjekt med en ramme på 4 mill. kroner. Det fikk partiet ikke flertall for i formannskapet, men de folkevalgte ble enig om å be om en orientering.

– Det er all grunn til å etterspørre hva som skjer i saken. Det er tre år siden vedtaket, så vi deler utålmodigheten til MDG, sier Roar Veiseth (Ap).

Flertallet gikk heller ikke med på at det skal brukes 4. mill kroner på tiltakene. Det får vurderes når saken løftes fram igjen.