De små gårdsbarnehagene

Fotocredit: Trønder-Avisa

Bosetting i distriktene er viktig. Mange ønsker lokale tilbud for å fortsette å bo der.

23. februar, 2018

Trønder-Avisa,
19. februar 2018.

 

Heldige er de barna som kan leke i en barnehage nært hjemmet, med søsken og naboer, nært naturen, nært kulturlandskapet, nært matproduksjonen. Nå søker igjen Jåddåren gårdsbarnehage om å få finansiert seks nye plasser i tillegg til sine 18. De trenger det for å kunne fortsette driften. Nye normer for pedagogisk bemanning gir økte utgifter. Jåddåren er en lokalt eid privat barnehage, med barna i fokus, ikke overskudd og profitt.

To økonomiske begrunnelser har vært brukt for avslag på samme søknad nå flere år på rad. 1: Det blir litt vanskeligere å fylle opp de kommunale barnehagene som allerede er bygd. 2: Tilskuddet til private barnehager avhenger av kostnadsnivået i de kommunale barnehagene, og om kommunen på grunn av mindre effektiv drift øker kostnaden per barn i egne barnehager, må de også øke tilskuddet per barn tilsvarende til private barnehager. Det har ikke vært vist til faktiske regnestykker på dette.

Det er altså ikke snakk om at kommunen skal finansiere seks barnehageplasser mer enn i dag. Det er snakk om at kommunen skal tillate Jåddåren å konkurrere om disse plassene, på lik linje med de andre flotte barnehagene i kommunen. Seks plasser man uansett må betale for. Vi håper søknaden vil innvilges av politikerne. Kommunen må tillate, og tåle, denne konkurransen. Jåddåren har allerede ventelister, blant annet med søsken av barn som allerede går der. Klarer de ikke fylle plassene, mottar de heller ikke tilskudd.

Og når man først er inne på barnehager. Miljøpartiet De Grønne ønsker enda høyere fokus på rene materialer i bygninger og uteområder, for mest mulig reduksjon i de miljøgifter som nå hoper seg opp i norske kropper. Vi ønsker matproduksjon i alle barnehager. Tenk hvilken glede og trygghet det vil gi å kunne dyrke sin egen mat. Hvilken bevissthet det vil gi når det gjelder verdien av mat. Vi ønsker strømproduksjon i alle barnehager, av samme grunner, ja, og fordi vi mener de fleste bygg uansett snarest mulig bør produsere sin egne fornybare energi.

JOHANNES MOEN
Miljøpartiet De Grønne Steinkjer