Strandsonen i Steinkjer

11. september, 2015

Miljøpartiet De Grønne på Steinkjer støtter forslaget fra Venstre om en fjordbyplan, som skal sikre allemannsretten og hindre tvilsom og ulovlig utbygging i strandsonen. Vi ønsker en åpen prosess og en grundig politisk forankring av alle vedtak om bygging innenfor hundremetersbeltet, både når det gjelder veier og hytter. Antallet dispensasjoner i slike saker er nå for høyt. Det betyr at mange bygger i strandsonen der bygging i utgangspunktet ikke var tillatt. På landsbasis ble ni av ti søknader om dispensasjon innvilget i 2013.

Steinkjers vakre strandsone skal være tilgjengelig og til glede for alle, både nå og i framtida. Et rikt dyre- og planteliv i naturlandskap og kulturlandskap skal vernes om. Det finnes 485 truede eller nært truede arter i kyst- og fjæresonen i Norge. Miljøpartiet ønsker at fjordbyplanen skal inkludere et krav om reguleringsplaner for all bygging i strandsonen i Steinkjer. Dette er i henhold til anbefalingene i plan- og bygningsloven for områder med stort press på arealene. Miljødepartementet har definert Steinkjer som et slikt område.

Johannes Moen
Miljøpartiet De Grønne Steinkjer