Steinkjers klimagassutslipp

I går foreslo Rasmus Hansson for Stortinget at SSB skal gjenoppta sin årlige rapportering av kommuners klimagassutslipp.

2. september, 2015

11224861_975535782531189_8873431026366963120_n

For Steinkjer og andre kommuner vil dette være til stor hjelp i arbeidet med å kartlegge og redusere våre utslipp.

I 2010 satte kommunen seg som mål at klimagassutslippene i Steinkjer skulle reduseres med 25% innen 2020. Kanskje ikke overraskende, vil Miljøpartiet De Grønne på Steinkjer at vi setter oss enda høyere mål. Vi ønsker en klimanøytral kommuneadministrasjon innen 2020 og en klimanøytral kommune innen 2030. Det kan vi klare, med egne naturressurser, egen arbeidskraft og noen lure valg.

For å bli klimanøytrale må vi enten stoppe alle utslipp av klimagasser eller veie opp for gjenværende utslipp ved å hente tilbake karbon fra atmosfæren. Kommuneadministrasjonen kan bli klimanøytral ved blant annet å anskaffe elektriske biler og busser og øke bruken av fjernvarme, energiøkonomisering og fornybar energi i offentlige bygg. Resten av kommunen kan bli klimanøytral ved å kutte utslipp og samtidig øke opptaket av karbon i skog og jordsmonn. Strøm og bioenergi kan erstatte bruk av olje, gass, bensin og diesel både i oppvarming av bygninger, i industri og i kjøretøy. Vi anser offentlige hurtigladestasjoner for elbiler, biogassanlegg i landbruket og eventuelt produksjon av bioetanol fra skog som en del av løsningen. Mære landbruksskole vil bli sentral i arbeidet.

Det er viktig å bli klimanøytral for å hindre global oppvarming og andre klimaendringer. For Steinkjer vil konsekvensene kanskje ikke være all verden, annet enn flått i skogen, snøfrie vintre, redusert artsmangfold i naturen, klimaflyktninger og en mer ustabil verden. Kanskje stiger havnivået slik at fjorden kommer opp til togstasjonen igjen, men slik var det jo uansett tidligere. Det er andre enn oss som får kjenne de verste konsekvensene. Mer ekstremvær, mer tørke, uutholdelig varme, redusert matproduksjon, mangel på ferskvann, oversvømte landområder, spredning av sykdommer og andre konsekvenser som vi helst må unngå.

Hvis Steinkjer blir en foregangskommune i klimaarbeidet vil kanskje kommunen bli enda mer attraktiv å bo i for ungdom. Miljøpartiet De Grønne er landets nest største parti blant studenter. La oss bli landets første klimanøytrale kommune. Det vil bli lagt merke til, det vil bli husket og i lengden vil det lønne seg.

Johannes Moen
Miljøpartiet De Grønne Steinkjer