Nei til nytt kulturhus

Nei til flytting av kulturhuset fra Dampsaga og ja til en ansvarlig økonomisk politikk

10.08.15

2. september, 2015

 

 

 

11936443_1591358381129332_1442875884_nFor oss er det uforståelig at et stort flertall bestående av Arbeiderpartiet, SV, Venstre, Kristelig folkeparti, Senterpartiet og Fremskrittspartiet har vedtatt at det flotte, funksjonelle og populære kulturhuset på Dampsaga skal legges ned til fordel for rehabilitering av Samfunnshuset og nytt kulturhus på Atleten-tomta.

Vi har pløyd oss gjennom 200 sider med utredninger/saksframlegg, og presentasjonen er ikke slik at det er enkelt å sette seg inn i saken. Er det noen som har snakket sammen på forhåndog så laget en strategi for hvordan saken skal utredes slik at en får det svaret en ønsker? Det har nå vært 3 kritiske innlegg i avisa om det nye kulturhuset. Men vi hører fortsatt ikke noe fra de 6 partiene om har stemt for flyttingen til Torget.

Hvorfor kulturhus på Dampsaga er best
Vårt parti vil beholde kulturhuset på Dampsaga. Ved å bruke 30 mill kr til diverse investeringer/rehabiliteringer vil det bli et mer innholdsrikt kulturhus enn det en får med vet nytt kulturhus på Torget til 300-400 mill kr. Da bygger vi en dansesal på 100 m2, 2 stkmusikkrom og et enkelt kunstgalleri. Vi sløyfer utvidelse av sal/scene i Saga, black-box og eget litteraturhus. Parkeringshus til 30 mill kr på Teletomta slipper vi også å bygge. Det er utrolig at et stort flertall i kommunestyret ønsker bygging av et parkeringshus hvor hver ny plass koster 400.000 kr. Det er jo nesten ingen som bruker plassen etter at det ble innført avgift.
Hvorfor blir et nytt og dyrt kulturhus dårligere enn det vi har på Dampsaga?

  • Høvelen blir ikke erstattet.
  • Høvelen+Saga+unik foaje egner seg ypperlig for større arrangement.
  • En får ikke lenger felles kiosk og billettbetjening.
  • Langt dårligere parkeringskapasitet.
  • Parkering av store busser/lastebiler for innlast m.m. utenfor scenen på Samfunnshuset blir vanskelig.
  • I mange år må brukerne av kulturskolen pendle mellom Torget og Dampsaga.

Ny behandling av saken
Vi vil gjøre hva vi kan for å stoppe bygging av nytt kulturhus på Torget. I stedet må prosessen nullstilles. Det må fattes nytt vedtak om at Dampsaga skal beholdes som framtidig kulturhus. Deretter får en så vurdere hvordan økte behov til dans, musikk og kunstgalleri kan tilfredsstilles ved bruk av tilgjengelig bygningsmasse på Dampsaga, Brannstasjonen som snart blir stående tom og Samfunnshuset. Til slutt ønsker vi at parkeringsplassen ved Atleten tilbakeføres til grøntanlegg slik som en kan se på bilder fra 50-årene.

Arne Kvaal og Johannes Moen,

Miljøpartiet De Grønne