Enda mer økologisk mat

Senterpartiet i Steinkjer foreslår i Trønder-Avisa at 15% av kommunens offentlige matinnkjøp skal være økologisk. Det er gledelig, men vi høyner budet. Miljøpartiet De Grønne har allerede programfestet 50% økologisk mat i alle offentlige institusjoner innen 2017. At kommunen selv blir kunde hos de lokale, økologiske produsentene, er den beste støtten de kan få.

12. september, 2015

Trønder-Avisa,
Mandag 07. september 2015.

 

Mer økologisk mat- leserinnlegg

Lokallaget vårt på Steinkjer har programfestet at kommunens offentlige innkjøp skal prioritere sunne, lokale, økologiske, miljøvennlige og rettferdige produkter og tjenester. Slik kommer vi nærmere et bærekraftig og i hovedsak selvforsynt lokalsamfunn. Spesielt vil vi arbeide for sunn, lokal og giftfri mat i kommunens aldershjem, sykehjem og omsorgsboliger.

For å kunne prioritere både økologisk mat og lokal mat, ønsker vi mer økologisk landbruk i Steinkjer. Dessverre ble det statlige tilskuddet for omlegging til økologisk drift avviklet i 2014. Som erstatning vil vi at kommunen innfører et eget lokalt omleggingstilskudd.

Johannes Moen
Miljøpartiet De Grønne Steinkjer