Nominasjons- og Årsmøte 2019 i MDG Steinkjer

Det innkalles med dette til Nominasjons- og Årsmøte 2019 i Miljøpartiet De Grønne Steinkjer.

Dato og Tid: Torsdag 17. januar 2019, kl 18:00 - 21:00.
Sted: Steinkjer Rådhus.

Oppmøte ved hovedinngangen.

 

Program m/saksliste:

1. Velkommen ved Leder.
2. Valg av:
2. a) Ordstyrer (møteleder).
2. b) Referent.
2. c) To protokollunderskrivere.
3. Godkjenning av innkallelse og saksliste.
4. Nominasjon til årets kommunestyrevalg.
5. Årsmelding 2018.
6. Regnskap 2018.
7. Budsjett 2019.
8. Målplan 2019.
9. Resolusjoner og eventuelt andre innkomne saker.
10. Valgprogram – programmet er ikke ferdig (Innstilling: Årsmøte gir styret fullmakt og tillit til å ferdigstille nytt program som vedtas på et ordinært medlemsmøte).
11. Valg
11. a) Styre.
11. b) Valgkomité.
11. c) Representant til fylkets representantskap (1).
11. d) Delegater til fylkesårsmøtet (2).
11. e) Forslag til landsmøtedelegat (1) og vara (1).
12. Avslutning og kort evaluering.

Sakspapirer har blitt sendt ut til alle medlemmer på e-post.

Saker som ønskes behandlet av årsmøte må være innkommet til styret på e-post steinkjer@mdg.no senest 10. januar 2019.

Det blir servert kaffe/te og noe godt og mettende å bite i.

Vel møtt – vi gleder oss!

Vennlig hilsen

Styret
Miljøpartiet De Grønne Steinkjer