Åpent Medlemsmøte 09.11.2015 på Steinkjer Bibliotek

Det innkalles til åpent medlemsmøte i MDG Steinkjer mandag 9. november 2015 kl. 18:00 på Steinkjer Bibliotek.

Vi har følgende saker til behandling:
- Henvendelse ang. badeplass på Bartnes.
- Status "fakkeltog mot pels"-arrangementet i Steinkjer.
- Aktuelle saker til Kommunestyremøte.
- Aktuelle saker til Formannskapsmøte.
- Strategi.
- Sammenslåing av Nord- og Sør-Trøndelag. Diskusjon.
- Eventuelt.

Styresak etter møtet:
- Arbeidet med politiske vedtak. Arkivering. Publisering m.m.

Vel møtt! :)