Åpent Medlemsmøte 23.11.2015 på Steinkjer Bibliotek

Det innkalles til åpent medlemsmøte i MDG Steinkjer mandag 23.11.2015 kl. 18.00 på Steinkjer Bibliotek.

Vi har følgende saker til behandling:
- Sammenslåing av Nord- og Sør-Trøndelag.
- Kommunestyresaker.
- Formannskapsaker.
- Budsjett 2016 for Steinkjer kommune (m/ referat fra budsjettmøte med SP).
- Planlegging av årsmøte i MDG Steinkjer.
- Vedtekter for lokallaget.
- Strategi.
- Eventuelt.

Styresak etter møtet:
- Arbeidet med politiske vedtak. Arkivering. Publisering. Hjemmeside.

Ta med kopp!

Vel møtt! :)