Medlemsmøte 14.01.2019

Hei!

Det blir et medlemsmøte i Miljøpartiet De Grønne Steinkjer mandag 14. januar 2019 kl. 18:00 på Steinkjer Rådhus . Oppmøte ved hovedinngangen.

Der blir det fokus på sak PS 19/1 Prosjekt Jakob – kultur og regional byutvikling 2019 – 2023 (kulturhus), og ellers er det saker til formannskapsmøte som hovedsxaklig står på agendaen.

Sakspapirer: http://217.168.95.230/eInnsyn-stein/Dmb/ShowDmbDocument?mId=1318&documentTypeId=MI 

Vi minner samtidig om vårt Nominasjons- og Årsamøte torsdag 17. januar 2019, se egen innkalling som er sendt ut tidligere – håper så mange som mulig vil delta.

 

Hilsen

Styret
Miljøpartiet De Grønne Steinkjer