Åpent Medlemsmøte 07.12.2015 på Steinkjer Bibliotek

Det innkalles til åpent medlemsmøte i MDG Steinkjer mandag 07.12.2015 kl. 18.00 på Steinkjer Bibliotek.

Vi har følgende saker til behandling:
- Orientering om kommende årsmøte og styrets valg av midl. valgkomite.
- Møteplan for MDG Steinkjer fram til påske 2016.
- Behandling av forslag til endrede vedtekter for MDG Nord-Trøndelag.
- Steinkjer kommunes budsjett 2016.
- Eventuelt.

Styresak etter møtet:
- Arbeidet med politiske vedtak. Arkivering. Publisering. Hjemmeside.

Kaffe og te til den som har med kopp.

Vel møtt! :)

Styret i MDG Steinkjer.