Årsmøte 2017 i MDG Steinkjer

Årsmøte 2017 i MDG Steinkjer.

Tid: Mandag 16. januar 2017, kl 18:00,
Varighet: 3 timer,
Sted: Steinkjer Rådhus, oppmøte v/hovedinngang kl. 17:45.

 

Program m/saksliste:

 1. Velkommen v/Leder.
 2. Presentasjonsrunde.
 3. Valg av;
  1. Ordstyrer (møteleder).
  2. Referent.
  3. 2 protokollunderskrivere.
 4. Godkjenning av innkallelse og sakliste.
 5. Årsmelding 2016.
 6. Regnskap 2016.
 7. Målplan 2017.
 8. Budsjett 2017.
 9. Innsendt sak: Resolusjon – Trønderbanen.
 10. Valg;
  1. Styre.
  2. Valgkomité.
 11. Eventuelt.
 12. Avslutning og kort evaluering.

 

Sakspapirer: Sendt ut til alle medlemmer på e-post.

 

Det blir kaffe, noe å bite i og hyggelig lag.

Sett av datoen allerede NÅ i dag hvis du enda ikke har gjort det!

Vel møtt – vi gleder oss! 🙂

 

På vegne av;
Styret i MDG Steinkjer.

 

 

https://www.facebook.com/events/238307079938267/