Årsmøte i MDG Steinkjer 2016

Det innkalles med dette til årsmøte i MDG Steinkjer mandag 11. januar 2016 kl. 18.00 på Steinkjer Bibliotek.

Program for årsmøtet:

 

1. Valg av ordstyrer.
2. Valg av referent.
3. Valg av 2 personer til signering av årsmøteprotokoll.
4. Godkjenning av innkallelse og sakliste.
5. Årsmelding for 2015.
6. Årsplan for 2016.
7. Regnskap 2015.
8. Budsjett 2016.
9. Valg av styre for 2016.
10. Valg av valgkomite for 2016.
11. Eventuelt.

 

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være innkommet til leder Pål Marius, pollovonfollo@gmail.com senest 3. januar 2016.

 

Valgnkomite sin innstilling på nytt styre og ny valgkomite ettersendes.

 

Det blir kaffe, bløtkake og hyggelig lag.
Sett av datoen allerede i dag!

 

Vel møtt! 🙂

 

Styret i MDG Steinkjer.