Årsmøte 2018 i MDG Steinkjer

Årsmøte 2018 i Miljøpartiet De Grønne Steinkjer blir holdt torsdag 8. februar 2018.

Tid: Kl. 18:00 (varighet: 3 timer omtrent).

Sted: Steinkjer Rådhus.

Det blir valg av bl.a.:

  • Ordstyrer (møteleder), referent og protokollunderskrivere.
  • Styre.
  • Valgkomitee.
  • Nominasjonskomitee.
  • Programkomitee.
  • Delegater (med stemmerett) til Fylkesårsmøte i MDG Trøndelag.
  • Delegat til Representantskapet i MDG Trøndelag.

Endelig innkalling med sakspapirer sendes ut på e-post til medlemmer senest to uker før årsmøte.

På vegne av styret

Lars Helge Haugdal, leder
Miljøpartiet De Grønne Steinkjer