Åpent Medlemsmøte 30.01.2017 på Steinkjer Rådhus

Innkalling til åpent medlemsmøte i MDG Steinkjer mandag 30.01.2017 fra kl. 18:00 på Steinkjer Rådhus.

Oppmøte v/hovedinngangen SENEST kl. 17:55 – ved forsinkelse eller spm. sms/tlf. 46838175 (da det kan vær stengt/låst og noen må kom å åpne).
Det er selvfølgelig lov til å gå/forlate møtet før møteslutt om man har behov eller ønske om det! 🙂

 

Saker:

  • Formannskapsaker (2.2) v/Johannes.
  • Besøk av Tjenesteenhetssleder Per-Ole Austmo for avd. Veg, trafikk og park i Steinkjer kommune.
  • Kalkbruddet i Tromsdalen v/Pål Marius.
  • Eventuelt.

 

Sakspapirer:

 

Alle medlemmer, representanter i styrer- råd- og utvalg samt styret i lokallaget oppfordres å møte og ønskes velkommen! 🙂

Møtene våre er åpen for alle – ta gjerne med en venn og egen kopp.
Neste møte: ikke bestemt.

 

Med grønne vennlige hilsner
På vegne av
Gruppeleder MDG Steinkjer, Pål Marius – tlf. 45071687.
Leder MDG Steinkjer, Lars Helge – tlf. 46838175.