Åpent Medlemsmøte 29.02.2016 på Steinkjer Bibliotek

Det innkalles med dette til åpent møte i MDG Steinkjer mandag 29. februar kl. 18.00 på Steinkjer Bibliotek.

Sakliste:
1. Rapport fra årsmøtet i MDG Nord-Trøndelag v/ de som var der.
2. Orientering om nasjonalt programarbeid v/ Lars Helge.
Skal vi engasjere oss i dette arbeidet?
3. Årsplan for lokallaget.
Hvilke aktiviteter skal vi satse på framover?
4. Formannskap- og kommunestyresaker v/ Johannes og Pål Marius.
5. Eventuelt.

 

Vel møtt til møte! 🙂