Åpent Medlemsmøte 28.11.2016 på Steinkjer Rådhus

Åpent Medlemsmøte 28.11.2016 på Steinkjer Rådhus.

Innkalling til Åpent Medlemsmøte i Miljøpartiet De Grønne Steinkjer:
Mandag 28.11.2016,
Møtestart klokka 18:00.

Oppmøte: Rådhuset klokka 17:55 v/hovedinngangen.

Saker:

 • Ferdigstilling budsjett.
 • Forberedelse av Formannskapsmøte 01.12.16 m/presentasjon av sakene, vår representant tar gjerne imot innspill.
  Sakliste – Formannskapet:

  • PS 16/180 Eierstrategi for kommunale foretak i Steinkjer kommune inkl. retningslinjer for samhandling mellom kommunale foretak og kommunen – ny sak.
  • PS 16/181 Organisering av eiendomsforvaltningen i Steinkjer kommune – ny sak.
  • PS 16/182 Bodil Berdahl Holien – fritak politiske verv.
  • PS 16/183 Mildred Marita Ramberg Røthe- fritak fra politiske verv.
  • PS 16/184 Nyoppnevning av fast medlem i eldrerådet.
  • PS 16/185 Dampsaga Bad og Kulturbygg AS – søknad om kommunal lånegaranti.
  • PS 16/186 Budsjettavviksanalyse januar – november 2016 – budsjettrevisjon.
  • PS 16/187 Årsbudsjett 2017 / Økonomiplan 2017-2020.
  • PS 16/188 Endring av kommunale retningslinjer for offentlig tilskudd til private barnehager.
 • Forberedelse av Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning 29.11.16 m/presentasjon av sakene, vår representant tar gjerne imot innspill.
  Sakliste – Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning:

  • PS 16/71 Søknad fra Roald Asp om fradeling av to boligtomter med påstående bygninger på landbrukseiendommen Ulstadmoen – 401/4 og Svarte Østre – 389/13.
  • PS 16/72 Søknad om konsesjon for kjøp av gbnr 157/3 – Ner Bakken – kjøper: Arnt Ola Skjerve.
  • PS 16/73 Godkjenning av rentemiddelbudsjettet fra skogfondet for 2017.
  • PS 16/74 Søknad fra Anders Bashev om fradeling av gårdstun med påstående bygninger på Landbrukseiendommen Vestre Rognan – 67/3 og 66/6.
  • PS 16/75 Delegering av forvaltningsmyndighet for skogområder vernet ved kgl.res 11. desember 2015 – Kvamsfjella naturreservat, Storgaulstadhøgda-Trollfossklompen naturreservat, Møytla naturreservat, Møytlaskardet naturreservat samt Kjesbu Høgmannen naturreservat.
  • PS 16/76 Steinkjer kommune – innmelding i Ogna grunneierlag.
  • PS 16/77 Klage over bruksendring til midlertidig asylmottak ved Betania Sparbu gbnr. 62/74.
  • PS 16/78 Årsbudsjett 2017 / Økonomiplan 2017-2020.
  • PS 16/79 Budsjettjustering vedr. prosjekt 7007 Sannan Barnehage.
  • PS 16/80 Organisering av eiendomsforvaltningen i Steinkjer kommune – ny sak.
 • Orienteringssak.
 • Styresak 1.
 • Styresak 2.
 • Eventuelt.

 

Alle medlemmer, representanter i styrer- råd- og utvalg samt styret i lokallaget oppfordres å møte og ønskes velkommen! 🙂

 

Sakspapirer:

 

Møtene våre er åpen for alle – ta gjerne med egen kopp.
Neste møte: Mandag 5. desember 2016.

 

Med grønne vennlige hilsner

På vegne av
Gruppeleder MDG Steinkjer, Pål Marius – tlf. 45071687.
Leder MDG Steinkjer, Lars Helge – tlf. 46838175.