Åpent Medlemsmøte 25.01.2016 på Steinkjer Bibliotek

Det innkalles til åpent medlemsmøte i MDG Steinkjer mandag 25. januar kl. 18.00 på Steinkjer bibliotek.

Sakliste:

1. Høringssvar til Trøndelagsutredningen.
2. Diskutere fylkesårsmøte.
3. Diskutere fylkeslagssamling på Steinkjer i forkant av fylkestingene.
4. Formannskap- og kommunestyresaker.
5. Bilag til regnskap.

 

Styresaker etter ordinært møte:
– Arkivering og publisering av nye vedtak.
– Status årsmøtereferat og oppdatering Brønnøysund.

 

Vel møtt!