Åpent Medlemsmøte 23.01.2017 på Steinkjer Rådhus

Åpent Medlemsmøte 23.01.2017 på Steinkjer Rådhus.

Innkalling til Åpent Medlemsmøte i Miljøpartiet De Grønne Steinkjer:
Mandag 23.01.2017,
Møtestart kl. 18:00 - møteslutt kl. 21:00 (CA.).

Oppmøte: Steinkjer Rådhus v/hovedinngangen SENEST kl. 17:55 (v/forsinkelse eller spm. sms/tlf. 46838175 da det kan vær stengt/låst og noen må kom å åpne og det er selvfølgelig lov til å gå/forlate møtet før møteslutt om noen har behov eller ønske om det). 🙂

Saker:

  • Formannskapssaker (26.1).
  • ​​Innføring i «Google Drive» (opplæring).
  • ​Sette opp Møteplan for en tid fremover.
  • ​Gjennomgang og signering av Årsmøteprotokoll.
  • Oppdatere Brønnøysundregistrene.
  • Evt. velge sekretær i Styret (da bør helst fulltallig styre være tilstede).
  • Eventuelt.

Ta gjerne med egen bærbar pc/mac, nettbrett/ipad, mobil e.l. til innføringen (opplæringen) i Google Drive.

Sakspapirer:

Alle medlemmer, representanter i styrer- råd- og utvalg samt styret i lokallaget oppfordres å møte og ønskes velkommen! 🙂

Møtene våre er åpen for alle – ta gjerne med en venn og egen kopp.
Neste møte: ikke bestemt.

 

Med grønne vennlige hilsner
På vegne av
Gruppeleder MDG Steinkjer, Pål Marius – tlf. 45071687.
Leder MDG Steinkjer, Lars Helge – tlf. 46838175.