Åpent Medlemsmøte 19.09.2016 på Steinkjer Rådhus

Vi innkaller herved alle til møte i MDG Steinkjer:

Dato: Mandag 19. september 2016,
Tid: 18:00 - 21:00,
Sted: Steinkjer Rådhus (oppmøte v/hovedinngang).

Saker:
* Nytt nasjonalt arbeidsprogram er nå ute på høring. Vi jobber med innspill.
Leses (før møtet) her: https://www.mdg.no/content/uploads/2016/09/UTKAST-ARBEIDSPROGRAM_final.pdf

* Forberedelse av kommunestyremøte 21.09.16 med presentasjon av sakene, våre representanter tar gjerne i mot innspill.
Saksliste – Kommunestyre:
*PS 16/62 Eiermelding 2016.
*PS 16/63 Steinkjer kommune – økonomireglement – revisjon.
*PS 16/64 Revisjon av kommunens delegasjonsreglement.
*PS 16/65 Søknad om permisjon fra verv i utvalg – Roar Veiseth.
*PS 16/66 Søknad om fritak som varamedlem i kommunestyre og hovedutvalgHanne Lønnum Midjo.
*PS 16/67 Oppnevning av forliksråd for perioden 01.01.2017-31.12.2020.
*PS 16/68 Barneverntjenesten i Verran kommune – samarbeid om drift.
*PS 16/69 Retningslinjer for tilskudd til private avløpsanlegg som ikke tilknyttes kommunalt avløpsanlegg og til private anlegg som tilknyttes kommunalt avløpsanlegg.
*PS 16/70 Forskrift om motorisert ferdsel på vassdrag, Steinkjer kommune, NordTrøndelag samt kommunale retningslinjer – behandling av motorferdselssaker i Steinkjer kommune.
*PS 16/71 Kommuneplan 2016-2021- samfunnsdelen – vedtak.
*PS 16/72 Detaljregulering Helgesvegen 120 – planvedtak.
*PS 16/73 Prosjektanvisning barnehagebygg.
*PS 16/74 Gjennomføring av opprustingsplan for skolebygg.
*PS 16/75 Familiens hus i Inn-Trøndelag helse- og beredskapshuset.
*PS 16/76 Plan for legetjenester 2016 – 2020.
*PS 16/77 Revisjon av reglement for kommunestyre, formannskap, hovedutvalg og andre råd og utvalg.
*PS 16/78 Byafossen IL – søknad om kommunal lånegaranti i forbindelse med bygging av Byafossen aktivitetspark.
*PS 16/79 Budsjettendring – klimaregnskap.
*PS 16/80 Prosjekt: Finansiering av avfallslevering fra organisasjoner, lag og foreninger, prøveperiode på 3 år fra 1.1.2017–31.12.2019.
*PS 16/81 Søknad om permisjon fra verv og endringer i verv – Espen Solheim og Anne-Beth Hallstrøm.
*PS 16/82 Fellesutvalget Verran – Steinkjer. Godkjenning av mandat.
Sakspapirer leses (før møtet) her: http://217.168.95.230/eInnsyn-stein/Dmb/ShowDmbDocument?mId=871&documentTypeId=MI

* Eventuelt.

Da ønsker vi hjertelig velkommen – ta gjerne med egen kopp.

Vel møtt! 🙂

På vegne av Styret i MDG Steinkjer,
leder Lars Helge Haugdal – tlf. 46838175.