Åpent Medlemsmøte 15.05.2017 på Grønn Bølge

Innkalling åpent medlemsmøte 15.05.2017.

Det blir økologisk lunch. Sett av datoen allerede nå.

Tid: Mandag 15. mai 2017, kl. 12:00.
Varighet: 3 timer ca.
Sted: Grønn Bølge og O2 huset, oppmøte på Grønn Bølge SENEST kl. 11:55.

 

Ved forsinkelse eller spm. sms/tlf. 46 83 81 75.
Det er selvfølgelig lov til å forlate møtet før møteslutt om man har behov for eller ønske om det! 🙂

 

Saker:

  • Formannskapet (18.5).
  • Bruk av penger til valgkamp / donasjon til andre lokallag.
  • Kraftlinje Heggesåsen.
  • Ev. utsatte saker.
  • Eventuelt.

 

Sakspapirer:

 

Alle medlemmer, representanter i styrer- råd- og utvalg samt styret i lokallaget oppfordres å møte og ønskes velkommen! 🙂

Møtene våre er åpen for alle – ta gjerne med en venn og egen kopp.
Neste møte: Ikke bestemt.

 

Med grønne vennlige hilsner
På vegne av
Gruppeleder MDG Steinkjer, Pål Marius – tlf. 45071687.
Leder MDG Steinkjer, Lars Helge – tlf. 46838175.

Vel møtt – vi gleder oss! 🙂

 

https://www.facebook.com/events/2105746289652340/