Åpent Medlemsmøte 14.12.2015 på Steinkjer Bibliotek

Vi tar et siste medlemsmøte før jul og møtes på Steinkjer bibliotek mandag 14. desember kl. 18:00.

Vi går gjennom kommunestyresakene som kommer på kommunestyremøte 16. desember og bestemmer oss for hvordan vi forholder oss i behandlingen av Steinkjer kommunes budsjett 2016.

Sakene til kommunestyremøte finnes på hjemmesida til Steinkjer kommune. Under Politikk ligger Møteplan 2015. Trykk på datoen 16/12. Her ligger sakene som er til behandling:
http://217.168.95.230/eInnsyn-stein/Dmb/DmbMeetingDetail?meetingId=748

Vel møtt til møte 🙂

Styret i MDG Steinkjer