Åpent Medlemsmøte 12.09.2016 på Steinkjer Rådhus

Vi innkaller herved alle til møte i MDG Steinkjer:

Dato: Mandag 12. september 2016,
Tid: 18:00 - 21:00,
Sted: Steinkjer Rådhus (oppmøte v/hovedinngang).

Saker:

  • Nasjonalt arbeidsprogram: Utkastet til nytt arbeidsprogram er nå ute på høring – Vi jobber fram eventuelle innspill.
  • Økomi v/kasserer – oversikt.
  • TV-Aksjonen 2016.
  • Innsendt sak.
  • Evaluering av Steinkjermartnan 2016.
  • Orientering om kommunestyre- og formannskapssaker.
  • Eventuelt.

Da ønsker vi hjertelig velkommen – ta gjerne med egen kopp.

Vel møtt! 🙂

På vegne av Styret i MDG Steinkjer,
leder Lars Helge Haugdal – tlf. 46838175.