Åpent Medlemsmøte 08.12.2016 på Steinkjer Rådhus

Åpent Medlemsmøte 08.12.2016 på Steinkjer Rådhus.

Innkalling til Åpent Medlemsmøte i Miljøpartiet De Grønne Steinkjer:
Torsdag 08.12.2016,
Møtestart klokka 18:00.

Oppmøte: Rådhuset klokka 17:55 v/hovedinngangen.

Saker:

  • Budsjett.
  • Planlegging Årsmøte MDG Steinkjer 2017.
  • Styresak 1 (utsatt fra sist møte).
  • Styresak 2 (utsatt fra sist møte).
  • Eventuelt.

 

Alle medlemmer, representanter i styrer- råd- og utvalg samt styret i lokallaget oppfordres å møte og ønskes velkommen! 🙂

Møtene våre er åpen for alle – ta gjerne med egen kopp.
Neste møte: Mandag 12. desember 2016.

 

Med grønne vennlige hilsner
På vegne av
Gruppeleder MDG Steinkjer, Pål Marius – tlf. 45071687.
Leder MDG Steinkjer, Lars Helge – tlf. 46838175.