Åpent Medlemsmøte 08.02.2016 på Steinkjer Bibliotek

Det innkalles til åpent medlemsmøte i MDG Steinkjer mandag 8. februar kl. 18.00 på Steinkjer Bibliotek.

Sakliste:

1. Diskutere kommende fylkesårsmøte.
2. Årsplan. Hva ser vi for oss av aktiviteter i 2016?
3. Formannskap- og kommunestyresaker.

 

Styresaker etter medlemsmøtet:

1. Regnskap – bilag.
2. Arkivering og publisering av vedtak.
3. Status årsmøtereferat.

 

Vel møtt! 🙂