Åpent Medlemsmøte 07.11.2016 på Steinkjer Rådhus

Innkalling til Åpent Medlemsmøte i Miljøpartiet De Grønne Steinkjer:
Mandag 07.11.2016,
Møtestart klokka 18:00.

Oppmøte: Rådhuset klokka 17:55 v/hovedinngangen.

 

Sakliste:

  • Steinkjer kommune sitt Årsbudsjett 2017.
  • Høringssvar – Kommuneplanens arealdel.

 

Alle medlemmer, representanter i styrer- råd- og utvalg samt styret i lokallaget oppfordres å møte og ønskes velkommen! 🙂

 

Sakspapirer:

Nettversjonen av Steinkjer kommune sitt Årsbudsjett 2017 og Økonomiplan 2017 – 2020: http://publish.framsikt.net/steinkjer/2017#/
Last ned Pdf-versjonen av Steinkjer kommune sitt Årsbudsjett 2017 og Økonomiplan 2017 – 2020: http://www.steinkjer.kommune.no/getfile.php/3660746.1003.wpfvpuwfwt/Budsjett+2017+%28pdf-versjon%29.pdf

Høringssvar – Kommuneplanens arealdel: http://www.steinkjer.kommune.no/forslag-kommuneplanens-arealdel-2016-2021-frist-20-11-16.5839597-76929.html

 

Møtene våre er åpen for alle.

Neste møte: Mandag 14. november 2016.

 

Med grønne vennlige hilsner
På vegne av
Gruppeleder MDG Steinkjer, Pål Marius – tlf. 45071687.
Leder MDG Steinkjer, Lars Helge – tlf. 46838175.