Åpent Medlemsmøte 06.03.2017 på Steinkjer Rådhus

Innkalling åpent medlemsmøte 06.03.2017.
Det blir økologisk kaffe. Sett av datoen allerede NÅ.

Tid: Mandag 06. mars 2017, kl. 18:00.
Varighet: 3 timer ca.
Sted: Steinkjer Rådhus, oppmøte v/hovedinngang SENEST kl. 17:55.

Ved forsinkelse eller spm. sms/tlf. 46838175/45071687 (da det kan være stengt/låst og noen må kom å åpne).
Det er selvfølgelig lov til å gå/forlate møtet før møteslutt om man har behov eller ønske om det! 🙂

 

Saker:

  • Formannskapet (9.3).
  • Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning (7.3).
  • Forespørsel fra sentralt v/Pål Marius – fordeling av arbeid.
  • Skråparkering i Steinkjer sentrum?
  • Prøve oss på en Stand – ev. dato?
  • Referatsaker?
  • Eventuelt.

 

Sakspapirer:

 

Alle medlemmer, representanter i styrer- råd- og utvalg samt styret i lokallaget oppfordres å møte og ønskes velkommen! 🙂

Møtene våre er åpen for alle – ta gjerne med en venn og egen kopp.
Neste møte: Mandag 13. mars 2017.

 

Med grønne vennlige hilsner
På vegne av
Gruppeleder MDG Steinkjer, Pål Marius – tlf. 45071687.
Leder MDG Steinkjer, Lars Helge – tlf. 46838175.

 

Vel møtt – vi gleder oss!