Åpent Medlemsmøte 05.09.2016 på Steinkjer Rådhus

Hei alle sammen - da er vi for fult tilbake fra sommerferie.

Vi innkaller herved alle til møte i MDG Steinkjer:

Dato: Mandag 5. september 2016,
Tid: 18:00 - 21:00,
Sted: Steinkjer Rådhus (oppmøte v/hovedinngang).

Vi har forståelse for at ikke alle ønsker å sitte i hele tre timer i møte, derfor legger vi opp til at det første vi gjør på møte er å ta en runde rundt bordet, der alle får si hvilken sak eller hvilke saker som er av mest interesse for hver enkelt.
Slik at vi begynner med de sakene som er av mest interesse først – håper dette høres bra ut.

Saker:
* Førsteutkast til nytt Arbeidsprogram nasjonalt – Innspill fra MDG Steinkjer?
* Høring: Nominasjonskomiteen i MDG N-T foreløpige listeforslag til Stortingsliste – Synspunkter og eventuelle endringsforslag.
* Møteplan.
* Orienteringer (kort) – Siste formannskap/kommunestyre saker, Folkevalgtsamling, Ruspolitisk seminar, Nominasjonsmøtet og Ev. annet.
* TV-Aksjonen 2016.
* Økomi v/kasserer – oversikt.
* Innsendt sak.
* Evaluering av Steinkjermartnan 2016.
* Gjennomgang av Rutiner, Ansvarsfordeling og Roller i Styret.
* Eventuelt.

Da ønsker vi hjertelig velkommen – ta gjerne med egen kopp.

Vel møtt! 🙂

På vegne av Styret i MDG Steinkjer,
leder Lars Helge Haugdal – tlf. 46838175.