Åpent Medlemsmøte 02.05.2016 på Steinkjer Bibliotek

Det innkalles med dette til åpent møte i MDG Steinkjer mandag 02. mai kl. 18.00 på Steinkjer Bibliotek.

Sakliste:

  • Strandryddedagen 2016.
  • Ferdigbehandle innspill til programkomiteen (Se vedlegg i møteinnkallinga på e-post).
  • Behandling av rusreform-forslag (Se vedlegg i møteinnkallinga på e-post).
  • Orientering fra formannskap og kommunestyre.
  • Eventuelt.

 

Vel møtt til møte! 🙂

Kaffe til den som har med kopp.