Åpent «Julemedlemsmøte» 12.12.2016 på Steinkjer Rådhus

Innkalling til "Julemøte" i Miljøpartiet De Grønne Steinkjer:
Mandag 12.12.2016,
Møtestart klokka 18:00.

Oppmøte: Rådhuset klokka 17:55 v/hovedinngangen.

Dette blir vårt siste møte før jul – vi serverer gløgg og nøtter – ta gjerne med egen kopp 🙂

 

Saker:

  • Planlegging av MDG Steinkjer Årsmøte 2017.
  • Kommunestyresaker.
  • Formannskapssaker.
  • Eventuelt.

 

Alle medlemmer, representanter i styrer- råd- og utvalg samt styret i lokallaget oppfordres å møte og ønskes velkommen! 🙂

 

Sakspapirer:

Kommunestyre: http://217.168.95.230/eInnsyn-stein/Dmb/ShowDmbDocument?mId=873&documentTypeId=MI

​​ Formannskapet: http://217.168.95.230/eInnsyn-stein/Dmb/ShowDmbDocument?mId=896&documentTypeId=MI

 

Møtene våre er åpen for alle.

Neste møte: ikke bestemt.
Med grønne vennlige hilsner
På vegne av
Gruppeleder MDG Steinkjer, Pål Marius – tlf. 45071687.
Leder MDG Steinkjer, Lars Helge – tlf. 46838175.