3. kandidat

Tanja Natascha Røyland

Jeg kjenner viktigheten av å bruke naturen mye i oppveksten, gjennom bruk av skog, strand, hav og hei som friluftsområde.

Jeg er opptatt av at man bør spise mer økologisk og vegetarisk, og generelt ha en sunnere livsstil med mer mosjon og da gjerne ute i naturen.

Av våre kampsaker ser jeg blant annet på grønnere barneskoler og det å styrke forebyggende helsearbeid som viktige saker. Jeg syns også man skal ruste opp tilbudet til de som er skjøvet ut av samfunnet så de får muligheten til å vise sitt potensiale.

Bilde av 3. kandidat Tanja
Bilde av 3. kandidat Tanja