1. kandidat

Johannes Moen

Jeg jobber som realfagslærer på videregående og driver mitt eget firma med salg og installasjon av solcelleanlegg.
Min utdanning er innen energifysikk og fornybar energi.

Jeg ønsker en fredelig verden uten forurensing, hvor naturen er ivaretatt, hvor klimaet er stabilt, hvor makt og naturressurser er jevnt fordelt og hvor mennesker lever i trygghet og glede.

Jeg vil arbeide for at Steinkjer blir en foregangskommune innen bærekraftig utvikling.

Bilde av 1. kandidat Johannes
Bilde av 1. kandidat Johannes