Arne Gunnar Kvaal, f. 1949, Søndre Egge

10. kandidat