Valgkomitè i 2017

10. desember, 2015

Leder:          Johanne Hammervold, e-post

Medlem:     Asle Hegge, e-post aslehegge@hotmail.com

Medlem:     Jan Ove Fladmark, e-post